top of page

חדר בריחה: 

הטלפון מצלצל, על הקו הבעלים של מוטל פנורמה. שומעים על הקול שלו שהוא ממש, אבל ממש לחוץ!

במשרד החקירות הפרטי שלכם לקוחות לחוצים זה לא דבר חדש. הוא מבקש את צוות החוקרים הטוב ביותר שיש לכם באופן מיידי, הוא מסרב להרחיב ורק אומר שיש לו...

משימה חשאית.

bottom of page