top of page

 תקנון

הכניסה למוטל פנורמה (להלן - "המוטל") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;
 • יש להגיע למתחם כ - 10 דקות לפני מועד ההזמנה אלא אם כן צויין בפניכם אחרת ע"י נציג המוטל.
 • המתחם מצולם ע"י מצלמות אבטחה 24 שעות ביממה, צוות המוטל רשאי לעשות שימוש בהקלטות לצרכים פנימיים כגון -    איתור חפצים / שחזור מהלך המשחק ו/או במידה שישנו חשד שנעשתה עבירה על החוק/תקנון המקום.​
 • הכניסה תחת השפעת סמים מכל סוג / אלכוהול - אסורה בהחלט
 • חובה להשמע להוראות נציגי המוטל בכל זמן שהותכם במקום 
 • אין לעשות שימוש בכוח פיזי ובאלימות מכל סוג במהלך שהותכם במקום, במקרים בהם נעשה שימוש בכוח מופרז רשאי צוות המוטל להפסיק את המשחק באופן מיידי.
 • נזקים שנגרמו בזדון או כתוצאה מכוח בלתי סביר/אלימות או גניבה (נכון גם לגבי חפצים שנשכחו ולא הוחזרו ע"י שחקנים ) - רשאי צוות המוטל לדרוש פיצוי כספי עבורם בהתאם לגובה הנזק / לנקוט בצעדים משפטיים.
 • צוות המוטל רשאי ע"פ שיקול דעתו לדרוש מקדמה/תשלום בתחילת המשחק/פרטי אשראי לפקדון -  בכפוף לחוק.
 • השארת טלפונים ניידים וציוד אישי ,הינו תנאי הכרחי לכניסה לאיזור המשחק.
 • "הגרסה הורודה" מוגבלת לגילאי 18+ - לא תתאפשר כניסה ללא הצגת תעדה מזהה ( פקדון לא יוחזר במקרה ששולם ע"י אדם שטרם מלאו לו 18 שנים)
זכויות יוצרים וקניין רוחני
 • מוטל פנורמה לרבות תוכן המשחק ועיצבו מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמוטל בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו ללא אישור בכתב מנציג המוטל.
 • כל המידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר ולוגואים, הינם בבעלות הבלעדית של חברת סינקווסט אסקייפ בע"מ (להלן - "החברה") . אין להעתיק , לשכפל, להפיץ או לפרסם מבלי לקבל את הסכמת החברה בכתב.

תשלומים מדיניות ביטולים

 • בעת ביצוע הזמנה תתבקשו לשלם מקדמה בסך 100 ש”ח אשר תקוזז מהמחיר המלא, יתרת התשלום תשולם בבית העסק.

 • במקרה של שינוי או ביטול הזמנה עד 24 שעות ממועד המשחק - תוחזר המקדמה במלואה

 • במקרה של שינוי או ביטול הזמנה תוך פחות מ 24 שעות ממועד המשחק - לא תוחזר המקדמה.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים למעת לעת ע"פ שיקול דעתה.

 • פרטיות - ביצוע ההזמנה ומסירת פרטי אשראי מבוצעים בדף מאובטח העומד בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע, פרטים אישיים לרבות פרטי אשראי אינם ישמרו במערכת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש עתידי.

 

       חברת סינקווסט אסקייפ רשאית לבטל או לדחות הזמנות קיימות ע"פ שיקול דעתה במקרים הבאים:

 • במידה ובוצעה הזמנה כפולה כתוצאה מתקלה טכנית במערכת ניהול ההזמנות.

 • הזמנה שבוצעה  שלא כדין .

 • אחד מפרטי הזיהוי וההתקשרות אינם נכונים (טלפון,מייל) ולא ניתן ליצור קשר עם הלקוח.

 • עקב תקלה/נזק לחדר שאינו מאפשר הפעלה תקינה של החדר.

 • כוח עליון .

bottom of page