top of page

אלמונית שוכרת את שרותיו של משרד חקירות  לאחר שלטענתה, חשה שמישהו נוסף נכח בחדרה בעת שהותה במוטל בדרום העיר. למרות שלא נמצאה כל ראיה לכך, היא מתעקשת שיש בידה עדויות נוספות לכך שהיא אינה היחידה שהוטרדה.

ג’יין דוסון ,חוקרת פרטית צעירה, נשלחת מטעם משרד החקירות בכיסוי של אורחת תמימה אל אותו מלון, לאחר יומיים שגרתיים למדי - נותק עימה הקשר.

צוות חקירה נוסף נשלח מטעם משרד החקירות אל אותו מוטל בכדי לחקור את העלמותה.


אנחנו מזמינים אתכם להפוך לחוקרים פרטיים, בניסיון לפתור את תעלומת העלמותה של ג’יין. אתם מוכנים לזה?

פרק ראשון

 "מוטל פנורמה - איפה ג'יין?"

מחירון

משתתפים

180 ש"ח למשתתף

משתתפים

130 ש"ח למשתתף

משתתפים

120 ש"ח למשתתף

2

3

4

110 ש"ח למשתתף

משתתפים

5

100 ש"ח למשתתף

משתתפים

6-8

bottom of page